Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Taneční obor

Základní informace

Snahou pedagogů na našem tanečním oddělení je,aby TANEC přinášel dětem radost,rozvíjel jejich muzikálnost,podporoval jejich prostorové cítění a pěstoval v nich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby. Snažíme se vytvářet trvalé vztahy mezi myšlením,emocemi,fyzickou složkou dítěte a formovat tak jeho osobnost. Tanec pomáhá dětem rozvíjet pozitivní vztah k fyzické aktivitě dítěte a ke zdraví. Žák si během studia na tanečním oddělení osvojí takové základy odborného vzdělání,které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti.
Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Průběh studia

• přípravné studium od 5 do 7 let

[1 vyučovací hodina (45 min.), 1x týdně]

• základní studium I. stupně do 14 let

[2 vyučovací hodiny (45, 90 min.), 1x týdně]

• základní studium II. stupně do 18 let

[2 – 4 vyučovací hodiny, 1 – 2x týdně]

• práce v souboru

[2 – 4 vyučovací hodiny, 1 – 2x týdně]

Vyučované předměty

• taneční průprava

• taneční praxe

• lidový tanec

• současný tanec

• klasický tanec

• práce v souboru

Ostatní aktivity

V současné době máme jeden taneční soubor Švih, který se v září 2011 spojil se souborem Ballábille a pokračuje pod novým vedením MgA. Evy Bezemkové.

Soubor se zaměřuje na scénický tanec a pohybové divadlo.

Výuka probíhá na dvou tanečních sálech (ZUŠ Jižní Město, pobočka J.Růžičky).