informace

Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673
2. Důvod a způsob založení organizace Poskytování základního uměleckého vzdělávání, ZUŠ je zařazena do sítě škol, je příspěvková organizace, právní subjekt, zřizovatel MHMP
3. Organizační struktura Ředitel školy, zástupci ředitele školy, vedoucí předmětových komisí (umělecká rada), vedoucí provozního úseku, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci
4. Kontaktní spojení ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4, 149 00
Úřední hodiny Kancelář: 8 – 15 hod., ředitel: pondělí 13-16 hod. Jana Růžičky, úterý – středa 12-16 hod. Křtinská, čtvrtek 13-16 hod. J. Růžičky
Telefonní čísla, e-mail, webové stránky 267 900 131, 267 900 135, e-mail: zusjm@zusjm.cz, web: www.zusjm.cz
5. Případné platby Číslo účtu: 2000808359/0800
6. IČ 45246211
7. DIČ ------------
8. Dokumenty Školní vzdělávací program ZUŠ JM, Školní řád, Výroční zpráva
8.1. Rozpočet 2014/2015 Viz. Výroční zpráva
9. Žádosti o informace Posílejte na adresu ZUŠ JM, zuskrtinska@seznam.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání dtto
11. Opravné prostředky Správní řád
12. Formuláře Přihláška do ZUŠ, Žádost o ukončení studia, Žádost o opakování ročníku, Žádost o přerušení studia, Formulář o slabém prospěchu žáka, Žádost o individuální výuku HN – kancelář školy
13. Popisy postupů jsou ve správním řádu
14. Předpisy Školský zákon, vyhláška o ZUŠ, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací ------------
16. Licenční smlouvy ------------
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí v roce 2014: 0, r. 2015: 0
K nahlédnutí u ředitele školy zřizovací listina, údaje o rozpočtu, dokumentace BOZP a PO, účetní, majetková a hospodářská dokumentace, soubor vnitřních směrnic a předpisů, kniha úrazů třídní knihy, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání a ukončení studia, záznamy y pedagogických rad, plán hospitační a kontrolní činnosti