Spolupráce

Zahraniční spolupráce

Pražská kantiléna zazpívala v Pasově

Pražská kantiléna se zúčastnila ve dnech 24. a 25. října 2009 prestižního festivalu „ Passauer Konzertwinter“ v Pasově v Německu. Byla pozvána k účinkování na zahajovacím koncertu „Internationales Jugendchor-Konzert“ ve Velkém sále radnice. Spoluúčinkoval Hard-Chor z Lince a Kammerchor Gymnázium Leopoldinum z Pasova.

Děvčata z Kantilény čekal v Pasově krásný, ale náročný program: prestižní nedělní koncert, několikahodinová zkouška, mezinárodní workshop, na kterém společně s ostatními sbory nastudovali 4 skladby pro nedělní koncert a prohlídka města s dobově oblečenými a hovořícími průvodci. Mimořádné zážitky byly završeny ubytováním. Kantiléna strávila noc na pasovském hradě !

Zahajovací koncert se odehrál v historickém sále Velké radnice. Pražská kantiléna si od první chvíle získala srdce posluchačů ve vyprodaném sále, kteří její vystoupení hodnotili téměř nekonečným potleskem. Odborní recenzenti, dle ohlasu v tisku, vysoko vyzdvihli hlasovou kulturu sboru, jeho lahodný zvuk a muzikálnost zpěvaček. Zaujala je také profesionalita, se kterou tři členky sboru vystoupení doprovodily na hudební nástroje, a pestrost předvedeného programu, z něhož největší úspěch sklidily skladby současné vážné hudby a písně vycházející z českého a moravského folkloru.

Koncert a pobyt v Pasově zanechal všem zúčastněným krásné vzpomínky nejen umělecké, ale i lidské. Vznikla nová přátelství, které mají jedno společné: lásku k hudbě a ke zpěvu.

Mladí herci ze Zuš Křtinská v polském Štětíně

Po nedávném úspěchu dramatického oddělení na festivalu Stodůlecký Píseček ( 1. místo v pražském kole ) s inscenací hry Arnošta Goldflama “ ZKOUŠKA “ se náš soubor HELE při ZUŠ Křtinská dočkal pozvání na Fesival Nezávislých Divadel v polském Štětíně ve dnech 9. – 11. října.

Po poměrně strastiplné cestě vlakem napříč Polskem jsme dorazily časně ráno (tedy já jako vedoucí a režisérka, spolu s dvěma „herečkami“ ) do zamračeného Štětína. Festival se konal v Centru Kultury a kromě nás a domácího divadla NIEMA se ho zúčastnily i další soubory ze zahraničí, např. z Litvy, Německa a Belgie. Program doplnily také zajímavé workshopy, jichž se obě naše děvčata zúčastnila.

Naše představení bylo zařazeno na sobotní podvečer a Hanka Nitrová i Jolana Lišková odvedly i přes velkou trému excelentní výkony. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk nadšeného publika, které se děvčatům podařilo pobavit.

Hra ZKOUŠKA pojednává s nadsázkou o vývoji vztahu herečky a režisérky během zkoušení nové hry, což zejména divadelníky velice pobavilo. Z ostatních představení, které jsme měly možnost zhlédnout, se nám nejvíc líbili Litevci. Nicméně po dvoutřetinové části festivalu jsme se na večírku neoficiálně dozvěděly, že jsme rozhodně patřiliy k nejlepším!

Byly jsme také mile překvapeny, jak skvěle se – zejména o nás – Poláci starali. Přínosem bylo také to, že jsme si všechny tři procvičily angličtinu, protože dnes se kupodivu oba naše národy dorozumívají převážně anglicky. V neděli odpoledne, tedy den před ukončením festivalu, jsme vyrazily na dlouhou cestu zpět, plné dojmů a s dobrým pocitem, že jsme dobře reprezentovaly jak svoji školu, tak Českou republiku.

Hana Krobotová-Doulová, vedoucí souboru HELE

Koncertní turné souboru Hájíček po Spojených arabských emirátech – 2007

Soubor Hájíček Základní umělecké školy Jižní Město není na folklórní scéně žádným nováčkem. Již 10 let účinkuje po celé republice se svým repertoárem lidových písní. V posledních třech letech se navíc zaměřil i na klasické orchestrální skladby. Během svého působení vycestoval několikrát do zahraničí (např. Německo, Slovensko, Rakousko), avšak letos se mu dostalo zvláštní příležitosti.

V rámci 50letého výročí založení Evropské unie byl Hájíček pozván českou velvyslankyní v Abu Dhabi paní Jeřábkovou na desetidenní koncertní turné po Spojených arabských emirátech. Zúčastnil se ho ve spolupráci s místním Emirates Youth Symphony Orchestra, pod vedením dirigenta Riada Kudsiho. Hájíček, aneb Czech Youth Orchestra, byl složen z mladých hudebníků ZUŠ Jižní Město, Pražské konzervatoře a hudebního Gymnázia Jana Nerudy a vystupoval pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Janouška a pod profesorským dohledem ředitele ZUŠ Jižní Město Mgr. Františka Hlucháně.

Turné dopadlo nad očekávání úspěšně. Koncerty si získaly ohlas místní veřejnosti, tisku i televize a dočkaly se všeobecného srdečného přijetí. Soubor absolvoval deset koncertů, z nichž lze považovat za nejúspěšnější například koncert v Abu Dhabi pro českou ambasádu, vystoupení na Dubai American university a především koncert v Sharjah, který si s chutí vyslechl i samotný následník trůnu.

Vnímavé publikum ocenilo především výbornou dramaturgii vystoupení. Každý koncert se totiž skládal ze dvou částí, orchestrální a folklorní. Nejprve zazněla klasicistní i romantická díla od autorů G. Rossiniho, J. Brahmse, P. I. Čajkovského, B. Smetany, A. Dvořáka, F. Mendelessohn-Bartholdyho či W.A. Mozarta. Orchestr v nich doprovázel vynikající sólisty, významného syrského klavíristu Gaswana Zerikly a mladou českou houslistku Markétu Janouškovou. Druhou polovinu programu vyplnily lidové písně folklorního souboru Hájíček, jehož radostný projev a brilantní instrumentalita nezůstaly bez řádného ocenění publika.

Během nádherného intenzivního pobytu v SAE prožil orchestr spoustu kulturně obohacujících zážitků, a to nejen na podiu, ale i ve volném čase. Všem bylo velkou ctí tímto způsobem reprezentovat Českou republiku ve Spojených Arabských Emirátech a všichni se těší na další možnou spolupráci s mladými hudebníky Emirates Youth Symphony Orchestra.

Eastern Cape Children´s Choir 2006

Soubor Hájíček Základní umělecké školy Jižní Město není na folklórní scéně žádným nováčkem. Již 10 let účinkuje po celé republice se svým repertoárem lidových písní. V posledních třech letech se navíc zaměřil i na klasické orchestrální skladby. Během svého působení vycestoval několikrát do zahraničí (např. Německo, Slovensko, Rakousko), avšak letos se mu dostalo zvláštní příležitosti.