Šablony

Šablony

Zvýšení kvality vzdělávání v ZUŠ JM

Název a číslo projektu:

Zvýšení kvality vzdělávání v ZUŠ Jižní Město

CZ.02.02.XX/00/22_002/0003435

Grantový systém, umožňující projekt Zvýšení kvality výuky v ZUŠ Jižní Město, je spolufinancován

Evropskou unií, a pro základní umělecké školy je nepochybným přínosem v organizačně-

vzdělávacích oblastech výuky. Z tohoto důvodu se stala jeho součástí také Základní umělecká škola

Jižní Město.

Realizace projektu nabízí další možnosti, jak naplňovat cíle srategického rozvoje školy v oblastech

rozvíjení samotné výuky studentů školy a profesního růstů jednotlivých pedagogů i kolektivu.

Díky podpoře se otevírají možnosti zapojit inovativní formy výuky do vzdělání a přiblížit žákům umělecký svět v širších kulturně-historických souvislostech. Grantový systém dovoluje ve větší míře zapojit žáky do společných projektů a dalších kolektivních činností. V rovině vzdělávání pracovníků školy projekt nabízí širokou škálu možností využití jak v akreditovaných, tak neakreditovaných programech DVPP.

Cílovými tématy jsou: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání účastníků,

podpora rozvojových aktivit, inkluzivní vzdělávání, inovativní výuka.

Finálním rozměrem projektu pak bude pedagogická interakce, společná výuka zefektivněna využitím

inovativních metod a umělecko-pedagogická kreativita plynoucí z mezioborové činnosti.