Soubory

Literárně-dramatické soubory

Literárně - dramatický soubor PÍSKLE

– soubor mladších žáků (9-12let) připravuje každý rok představení tvořené

dramatickým textem nebo dramatizovanou prózou, kde děti vystupují už v rolích jednotlivých postav; každoročně také přednášejí poezii nebo kratší prózy ve společném vystoupení s klavírním oddělením naší školy

Literárně-dramatický soubor ELÁHOP

– soubor starších žáků (12-15let) pravidelně každoročně připravuje novou

inscenaci dramatického či dramatizovaného textu nebo napíše a zahraje svou autorskou incscenaci; soubor často reprezentuje naši školu se svými představeními na dětských divadelních přehlídkách

– v letech 2012 a 2014 zvítězil v celopražských kolech prestižní přehlídky OTVÍRÁNÍ a reprezentoval naši školu na celostátních přehlídkách nejlepších dětských souborů DĚTSKÁ SCÉNA ve Svitavách.

Literárně-dramatický soubor JEDNABÁSEŇ

– soubor nejstarších žáků (15 -19let I.-IV.ročník II.stupně,SD) připravuje pravidelně každý školní rok nové představení – zkrácené dramatické texty, dramatizace románů nebo autorské inscenace; pravidelně reprezentuje naši školu na studentských divadelních přehlídkách – Stodůlecký Píseček;Přehlídka divadelních souborů Literárně-dramatického oboru Zuš
– v roce 2014 zvítězil ne celostátní přehlídce studentských divadelních souborů MLADÁ SCÉNA v Ústí nad Orlicí a postoupil na prestižní mezioborovou přehlídku amatérského divadla HRONOV 2014, kde s velkým ohlasem kritiky i diváků předvedl třikrát svou inscenaci
– v roce 2016 získal ocenění Zlaté pásmo na celopražské divadelní přehlídce Literárně-dramatického oboru Zuš