Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

SKLADATDELÉ DĚTEM - DĚTI SKLADATELŮM videogalerie

10.05.2023
Skladatelé dětem - děti skladatelům
21. 4. 2023, Malý Španělský sál, Praha 2
2. koncert 17. roč. cyklu koncertů SČS+ZUŠ
 
Za naši školu se zúčastnili žáci ze třídy Marie Bartošové: Vanessa Krůtová a Jáchym Perůtka.