Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Literárně dramatický soubor PÍSKLE

P í s k l e

- soubor mladších žáků (9-12let) připravuje každý rok představení tvořené

dramatickým textem nebo dramatizovanou prózou, kde děti vystupují už

v rolích jednotlivých postav; každoročně také přednášejí poezii nebo kratší prózy ve společném vystoupení s klavírním oddělením naší školy