Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

V akademickém roce 2021/2022 otevíráme nový tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.

nabízíme následující obory: 

  • hudební ( komorní hra, sborový zpěv, kytara, housle, violloncello, klavír, dechové nástroje, akordeon, bicí)
  • výtvarný
  • taneční

Přihlašování do Akademie je již uzavřeno, kapacita je naplněna a další studenty již nepřijímáme. 

 

Termíny akcí: 

Letní koncert studentů Akademie pro seniory: pondělí 6. 6. 2022 v 18:30, koncertní sál ZUŠ Křtinská

výstava výtvarných prací studentů Akademie pro seniory: 29.6. 2022 v 18:00, úřad MČ Prahy 11, Ocelíkova ul. 

Změna termínů vyhrazena, vše si prosím ověřujte ještě u svých lektorů. 

Zpráva o akademii

Dokumenty ke stažení