Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Literárně-dramatický obor

Základní informace

Vyučuje se 1x týdně 2-3×45 minut vcelku.

 • přípravné studium do 8 let
 • základní studium – I. stupeň do 14 let, II. stupeň do 18 let
 • studium pro dospělé od 19 let
Výuka
 • jevištní mluva
 • jevištní pohyb
 • základy pantomimy
 • studium rolí a přednes
 • dramatika a slovesnost
Ostatní aktivity
 • nastudování pohádek a divadelních představení pro MŠ, ZŠ i veřejnost
 • dobré umístění v soutěžích, festivalech a přehlídkách
 • k dispozici divadelní sál