Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Taneční obor

Taneční obor

„Tanec , stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším.“
Sudharani Raghupathy

„Tanec je jako rozhovor mezi dvěma lidmi. Povídejte si se mnou.“
Steven Rodgers

 

Taneční obor nabízí skvělou možnost, jak aktivně trávit svůj volný čas, naučit se něco nového a získat nové kamarády, protože výuka probíhá formou kolektivního vyučování. Tanec pomáhá dětem rozvíjet pozitivní vztah k fyzické aktivitě a ke zdraví.

Naši pedagogové seznamují žáky tvůrčí formou s různými tanečními technikami (lidový tanec, základy klasického tance, tanec scénický nebo-li výrazový) a improvizací. Podporují vlastní tvořivost každého žáka, rozvíjí dětskou osobnost, individualitu a talent, přibližují mu nový pohled na vnímání svého těla, prostoru, dynamiky prostoru, tvaru pohybu.

Úkolem pedagoga tanečního oboru je vyučovat tanci jako zážitku, který se stává součástí životní filozofie a životního stylu.

Nedílnou součástí vzdělávání žáků tanečního oboru je výuka podpořená hudebním pedagogem - korepetitorem, který se aktivně podílí na taneční výuce.

Žák si během studia na tanečním oddělení osvojí základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nebo popřípadě připraví  ke studiu na konzervatoři.

 

Průběh studia

Na I. a II. stupni základního studia se vyučuje

  • lidový tanec
  • moderní taneční techniky
  • taneční gymnastika a akrobacie
  • základy klasického tance

 

Docházka a časový horizont

  • 1 - 2 roky v přípravném studiu (PTV) 
  • 7  let v I. stupni
  • 4  roky ve II. stupni

 

Výuka probíhá ve skupinách, důležitou a nedílnou součástí je klavírní korepetice při výuce.

Vyvrcholením celoroční práce pedagogů, žáků a současně závěrečnou zkouškou je taneční představení všech žáků tanečního oddělení v divadle.

Při společné práci v kolektivu se děti učí zodpovědnosti za výsledné dílo a formují se tak jejich morální a volní vlastnosti.

Tančíme na dvou sálech (ZUŠ Jižní Město, pobočka Jana Růžičky)