Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

OTEVÍRÁME NOVÝ PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKY

17.06.2019

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme novou vyučovací hodinu hudební nauky:

Příprava na přijímací zkoušky na hudební gymnázia a konzervatoře

Středa 17.20 - 18.05, vyučující Martina Spiritová

Výuka je určena pro žáky, kteří se budou hlásit na střední hudební školy. Žáci jej navštěvují MÍSTO běžných hodin všeobecné hudební výchovy (hudební nauky). Cílem je připravit děti na přijímací zkoušky ze všech požadovaných oblastí hudební teorie (notopis, stupnice, intervaly, akordy - a to teoreticky i sluchově analyticky, rytmické a melodicko - rytmické diktáty, přehled základních dějin hudby). Výuka probíhá v menším počtu motivovaných dětí a je určenapro žáky 3.,4.,5. a vyšších ročníků.