Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV A 2. ROČNÍK

13.01.2021

úkol pro PHV 12.1.

Dnes si povíme o pomlkách. Do notové osnovy se nezapisují jen noty, které nám říkají jaké tóny máme zahrát. Do notové osnovy se dá zapsat i ticho. Máme pro to značky, které se jmenují pomlky. Pomlka nám říká, na kolik dob máme mlčet, tedy nehrát, nebo nezpívat. Dnes se naučíme pomlku celou, ta je na 4 doby, stejně jako nota celá. A pomlku půlovou, ta je na 2 doby, stejně jako nota půlová. Obě jsou si dost podobné a vypadají trochu jako cihla. Pomlka celá visí z linky dolů a vypadá, jako by každou chvíli měla spadnout. Pomlka půlová leží na lince a vypadá jako cihla, která spadla z horní linky. Můžeme si jí zapamatovat i podle toho, že když cihla spadne, snadno se rozbije na 2 půlky, proto pomlka půlová.

2.ročník VHV 12.1.

Dnes nás čeká opakování. V pracovním sešitě si vyplňte a str. 22 cv. 37, na str. 24 cv. 41 ( nota hes1 je známější jako nota b1) a na str.26 cv 1 .

Jsou to 3 cvičení, takže kdo mi je pošlete správně vyplněné do pondělka 18.1., můžete dostat 3 malé jedničky. Pro koho jsou úkoly z učebnice moc lehké a nudí se, může se pustit do rébusu. Za správnou tajenku bude také jednička. Rébus je dobrovolný.