Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. roč

05.03.2021

 

PHV - Na straně 56 máme novou notu s názvem a1. Nota a1 se nachází v druhé mezeře notové osnovy.  Přečteme si básničku a na straně 57 se pokusíme notu a1 napsat pětkrát za sebou nejdříve v půlové a poté ve čtvrťové hodnotě. Na straně 58 si zazpívejte písničku Holka modrooká https://www.youtube.com/…=6s a červeně vyznačte všechny noty a1, které se v písničce vyskytují. Dále modře zakroužkujte pomlku a pojmenujte ji. 

Za odměnu si můžete vybarvit obrázek a straně 59.
 
1. ročník - Na straně 40 máme písničku- Kdybys měla, má panenko https://www.youtube.com/…88Y . Uhodnete, v jaké tónině je písnička psaná, jestliže má v předznamenání 2 křížky (fis, cis) ? Zakroužkujte modře všechny noty, pro které platí první křížek v předznamenání ( fis) . V písničce je pouze jedna nota, pro kterou platí druhý křížek (cis) . Dokážeš ji najít? Poté ji zakroužkuj červeně. Dále najdi v písničce vyznačené legato ( vázaně) a repetici (opakování). Jak se značí, najdete na straně 41. Dále máme na straně 41 dynamická znaménka, která nám značí, jak silně máme hrát/zpívat. Dynamická znaménka se píší vždy nad notovou osnovu a značíme je zkratkami. Př. když uvidíme nad notovou osnovou písmenko (piano), znamená to, že máme hrát potichu. Když tam uvidíme písmenko (forte), naopak máme hrát hlasitě. Těchto 5 výrazů na straně 41 si barevně zvýrazněte a pokuste se je naučit nazpaměť. 
Na závěr si s rodiči zazpívejte písničku a dodržujte dynamická znaménka.
 
2. ročník - Str. 36/62. Dokážete uhodnout, jaká je to stupnice? Poté doplňte chybějící tóny, označte půltóny a doplňte akord. Stranu 32 mi prosím zašlete naskenovanou na školní email a.stepanova@zusjm.cz do 12.3. Dále si zapamatujte předznamenání stupnic do 4b. Podívejte se, kde se přesně píšou b v předznamenání a pokuste se doplnit předznamenání v dolní části strany. 
Na straně 35/61 se pokuste vyťukat první cvičení. Šestnáctinová nota= čtvrt doby
 
3. ročník - Na straně 36 vypracujte cvičení 57 a 58. 
Na straně 37 je rytmický dvojhlas. Nejprve vyťukáme pravou rukou horní linku, poté levou rukou spodní linku. Komu to půjde, může se pokusit poté vyťukat první a druhou linku dohromady. :)
 
4. ročník - Na straně 38 máme durové stupnice do 7b- Naučte se jejich předznamenání. 
Dále vypracujte všechny úkoly na této straně. Tyto úkoly mi prosím zašlete naskenované na školní email a.stepanova@zusjm.cz do 12.3. 
 
5. ročník - Franz Josef Haydn- přečíst stranu 31+ poslech ukázek
S úderem kotlů (Surprise) - https://www.youtube.com/…DLw