Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. roč

17.04.2021

 

PHV - Dnes se naučíme psát notu, která se nazývá h1. Leží na třetí lince. U noty h1 máme jednu velkou změnu. Nožička se už nepíše směrem nahoru, ale opačně, směrem dolů! Přečtěte si básničku na straně 62 a poté se pokuste podle vzorů na straně 63 doplnit další noty h1. Nejdříve půlové, poté čtvrťové. Tyto dvě stránky si poté můžete vybarvit. 
Budu ráda, když mi tento domácí úkol zašlete na školní mail do 23. 4. 
 
1. ročník - Dokážeš poznat jaký takt se skrývá v kloboučku hříbku? 
Nachází se tam takt 2/4, 3/4, nebo 4/4.  Správný takt poté zapiš do nožičky.
Na straně 44 máme písničku Tancovala žížala. https://www.youtube.com/…Wk4 V jaké tónině písnička je? Následně se pokus písničku zazpívat na názvy tónů a vytleskat její rytmus. 
Budu ráda, když mi tento domácí úkol zašlete na školní mail do 23. 4. 
 
 
2. ročník - Na straně 41/72 máme notu čtvrťovou s tečkou. Z prvního ročníku bychom již měli vědět, že se počítá na jednu a půl doby. Pokuste se vytleskat, či vyťukat cvičení ve 2/4 taktu (první- druhá) a počítat nahlas. 
Další cvičení je ve 4/4 taktu, počítáme tedy do čtyř. 
Dále máme na straně 43 hudební nástroj- Klarinet. 
Klarinet patří mezi dechové dřevěné nástroje. Název pochází z italského clarinetto a v českém překladu to znamená malá trubka. Ve vyšších polohách totiž připomíná zvuk trubky. 
V orchestru jej nepřehlédnete. Hráč přikládá k ústům hubičku s připevněným dřevěným plátkem. 
Na straně 43 zakroužkujte další dřevěné dechové nástroje. 
Víte, jak se nazývá malá flétna? P . . . . A
 
3. ročník - Na straně 45 máme popletenou písničku. V písničce Voděnka studená https://www.youtube.com/…1U4 se pokuste najít a označit červeně nesprávné tóny. Kolik chyb jste našli? 
Dále na straně 46 vypracujte cvičení 76. U stupnic As dur a Es dur nezapomeňte napsat předznamenání, označit půltóny a hlavní stupně (T, S, D) Za stupnice napište T5. 
Budu ráda, když mi tento domácí úkol zašlete na školní mail do 23. 4. 
 
4. ročník - Na straně 47/66 si zopakujte psaní not s křížky, béčky. 
Dále pokračujte dalším cvičením, kde máme píseň Voděnka studená v tónině A dur. 
Přečtěte noty nahlas a poté se melodii písně pokuste transponovat (přejít z jedné tóniny do druhé) o čistou kvartu výše (do tóniny D dur).  Na oba řádky doplň správné předznamenání. 
Budu ráda, když mi tento domácí úkol zašlete na školní mail do 23. 4. 
 
5. ročník - Str. 40- Opera
Přečtete si text na straně 40 a poté odpovězte na hudební testík na téže straně. 
Poslech- Antonín Dvořák- Rusalka- Měsíčku na nebi hlubokém- https://www.youtube.com/…pmU
Na další straně si přečtěte děj opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. 
Poslech- Proč bychom se netěšili- https://www.youtube.com/…zws