Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PHV

14.01.2022

Informace pro rodiče žáků PHV, kteří od II. pololetí tohoto školního roku 2021/2022 začínají s hrou na hudební nástroj

 

Milí rodiče,

domluvte si, prosím, s daným pedagogem den a čas vyučovací hodiny, která vám i pedagogovi bude vyhovovat.

Výuka na hudební nástroj bude začínat od  II. pololetí tohoto školního roku, tj. od 1. 2. 2022.

Rozvrhy PHV zůstávají stejné (2 vyučovací hodiny) + se přidává 0,5 vyučovací hodiny hry na nástroj.

Cena školného ve II. pololetí 2021/2022 zůstává stejná jako v I. pololetí: 1 500.- Kč  (zahrnuje studium hudebního nástroje, PHV a sborový zpěv). Podklady k platbě vám budeme zasílat e-mailem.

Rádi bychom, aby děti v hudebním nástroji našly zalíbení a hra na nástroj jim přinášela radost, i když to bude stát nemalé úsilí.

Naši pedagogové se na vaše děti moc těší.