Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci na klavírním festivalu!

26.01.2022

Česká klavírní moderna dětem

Festival mladých klavíristů zaměřený na interpretaci skladeb současných autorů

Praha, Kostel sv. Vavřince, 22. – 23. 1. 2022

Jáchym Havel

Adam Vlach

ped. Kateřina Konopová